17 Φεβ 2021

Καταστροφή αρχείου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι η Νευροψυχιατρική Κλινική ‘’ΓΑΛΗΝΗ’’ Γ.ΜΑΛΙΤΑΣ ΑΕ., συμμορφούμενη με την κείμενη νομοθεσία και ιδίως με το άρθρο 26 του Νόμου 4600/2019 και το άρθρο 14 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν.3418/2005) και κατ’ εφαρμογή της αρχής του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης του άρθρου 5 παράγραφος 1, περί του Γενικού Κανονισμού (Ε.Ε.) 2016/679, υποχρεούται να διατηρεί τα αρχεία για μία εικοσαετία από την τελευταία επίσκεψη του ασθενή (Νοσηλείες 2000-2020).

Για τον λόγο αυτό η Κλινική μας θα προχωρήσει στην ασφαλή καταστροφή των ιατρικών αρχείων των νοσηλειών που προηγούνται της τελευταίας 20ετίας, εφόσον ο ασθενής δεν έχει επισκεφθεί ξανά την Κλινική.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι επιθυμούν να έχουν  πρόσβαση στα δεδομένα τους, και το διάστημα νοσηλείας ανάγεται σε έτος προγενέστερο του έτους 2000, να αιτηθούν εγγράφως κάθε έγγραφο που τους είναι χρήσιμο μέχρι τις 12.05.2021.

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, όλα τα έγγραφα θα καταστραφούν με ασφαλή τρόπο σύμφωνα με το Νόμο. Ως εκ τούτου, από 13.05.2021 δεν θα υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης από πλευράς της Κλινικής στοιχείων νοσηλείας με στόχο τη χορήγηση Ιατρικών Ενημερωτικών Σημειωμάτων Ιστορικού Νοσηλείας, Βεβαιώσεων και αντιγράφων εκ του ιατρικού φακέλου.

Για να ενημερωθείτε για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την έκδοση βεβαιώσεων και λοιπών εγγράφων παρακαλούμε να συμβουλευτείτε το site μας, ενότητα ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ.

Για κάθε διευκρίνιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία της κλινικής στο 210 80 70 009 ή στείλτε mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση .

Η αποστολή μας είναι η βελτίωση της ποιότητας της ανθρώπινης ζωής.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
E:
Χαριλάου Τρικούπη 161,
145 64 Κηφισιά
E:
Design by S&Team. Development by ARTUPWEB.
9