Η Kλινική Γαλήνη, εδώ και χρόνια προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και προάγει εξελιγμένες θεραπευτικές μεθόδους βλέποντας τον άνθρωπο σαν ένα όλον.