Καλώς ήρθατε στην ψυχιατρική Κλινική Γαλήνη σωστή διάγνωση πετυχημένη ψυχοθεραπευτική παρέμβαση πλήρη εκτίμηση της φυσικής του κατάστασης συνεχή ψυχολογική υποστήριξη του ίδιου αλλά και του οικογενειακού του περιβάλλοντος απόλυτη συνεργασία με τον εξωτερικό ιατρό εμπιστοσύνης του ασθενούς για το μέγιστο όφελός του