ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η ψυχοθεραπεία μπορεί να αποτελέσει σημαντική βοήθεια σε μία
ευρεία ποικιλία ψυχικών ασθενειών και συναισθηματικών
δυσκολιών. Βασίζεται στην ομιλία και σε μία σχέση εμπι στοσύνης
του ασθενούς με εξειδικευμένο επαγγελματία

Βοηθά στην ουσιαστική μείωση ή στον έλεγχο ανεπιθύμητων συμπτωμάτων, ώστε το άτομο να λειτουργεί με μεγαλύτερη προσωπική ελευθερία. Οι ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

Test MMPI (Ψυχομετρικά τεστ)

Ατομικές συνεδρίες / συναντήσεις

Ο θεραπευόμενος βρίσκεται σε ένα ασφαλή «τόπο» στον οποίο δεν κρίνεται για τα αισθήματα, τις σκέψεις και τις επιλογές του. Βρίσκεται σε ένα ήρεμο, σταθερό και προβλέψιμο χώρο αναπτύσσοντας μια σχέση με τον ειδικό, η οποία βασίζεται στην εμπιστοσύνη, την εχεμύθεια και την ενσυναίσθηση. Έχει την ευκαιρία να εμβαθύνει σε θέματα που τον αφορούν και τον δυσκολεύουν και τη δυνατότητα να κατανοήσει καλύτερα τους μηχανισμούς που χρησιμοποιεί και ίσως να εντοπίσει κάποιους πιο ωφέλιμους και πιο λειτουργικούς για τον ίδιο και το περιβάλλον του.

Ομαδική ψυχοθεραπεία

Στην ομαδική θεραπεία, μέσα σε ένα προστατευμένο πλαίσιο, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις. Η ομάδα ανατροφοδοτεί στο κάθε άτομο αυτό που αντιλαμβάνεται στο «εδώ και τώρα» της διαδικασίας. Η επαφή με τα άλλα μέλη ενδυναμώνει τον ασθενή, δίνει ελπίδα και μια ισχυρή βάση για ψυχικές διεργασίες, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε προσωπικές αλλαγές.

Ομάδα συγγενών

Εφόσον το επιθυμούν, οι συγγενείς έχουν τη δυνατότητα να υποστηριχθούν, ατομικά ή σε ομάδα, με στόχους τη διερεύνηση κάποιων δύσκολων βιωμάτων τους (όπως άγχος, ανησυχίες, ενοχικές σκέψεις, φόβος) και την ανάδυση μίας κατάλληλης προσέγγισης αντιμετώπισης της κατάστασης και αλληλεπίδρασης με τον άνθρωπό τους.

Εικαστική ψυχοθεραπεία

Μέσω της αξιοποίησης της καλλιτεχνικής δημιουργίας του ατόμου, προωθείται η ικανότητά του να εκφράζει συναισθήματα, σκέψεις και εσωτερικές συγκρούσεις και να τις επικοινωνεί στο περιβάλλον. Ο ειδικός θα ενθαρρύνει, παρεμβαίνοντας ή σιωπώντας, κατά περίπτωση, την καλλιτεχνική έκφραση. Η εικαστική θεραπεία είναι μία σύνθεση της τέχνης και της ψυχολογίας με στόχο την υποστήριξη και την ανάπτυξη της προσωπικότητας.

Διατροφή ασθενών

Οσον αφορά τη κουζίνα,διαθέτουμε σεφ, ο οποίος επιμελείται καθημερινά τη διατροφή των ασθενών. Υπάρχει η δυνατότητα ετοιμασίας διαβητολογικών διαιτολογίων και ειδική εμπλουτισμένη διατροφή για ανοικούς ασθενείς,υπερθερμιδική διατροφή και υπερπρωτεινική.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Η κλινική ΓΑΛΗΝΗ προσφέρει υπηρεσίες εξειδικευμένες που ανταποκρίνονται σε κάθε στάδιο θεραπείας των πασχόντων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χαριλάου Τρικούπη 161,
145 64 Κηφισιά
E:
Design by S&Team. Development by ARTUPWEB.
9